Shareholding Pattern

Shareholding Pattern 30.09.2021

Shareholding Pattern 30.06.2021

Shareholding Pattern 31.03.2021

Shareholding Pattern 31.12.2020

Shareholding Pattern 30.09.2020

Revised Shareholding Pattern 30.06.2020

Shareholding Pattern 30.06.2020

Shareholding Pattern 31.03.2020

Shareholding Pattern 28.01.2020

Shareholding Pattern 31.12.19

Shareholding Pattern-30.09.2019

Shareholding Pattern 01.07.2019

Shareholding Pattern 30.06.2019

Shareholding Pattern 19.06.2019

Shareholding Pattern Quarter ending 31.03.2019

Shareholding Pattern Quarter ending 31.12.2018

Shareholding Pattern Quarter Ending 19.11.2018

Shareholding Pattern Quarter ending 30.09.2018

Shareholding Pattern Quarter Ending 30.06.2018

Shareholding Pattern 31-03-2018

Shareholding Pattern 31-12-2017

Shareholding Pattern 30-09-2017

Shareholding Pattern Quarter ended 30-06-2017

Shareholding Pattern Quarter ended 31-03-2017

Shareholding Pattern Quarter ended 31-12-16

Shareholding Pattern Quarter ended 30-09-16

Shareholding Pattern 30-06-2016

Share Holding Pattern_31.03.2016

SHP 31.12.2015

SHP 30.09.2015

SHP 30.06.2015

SHP 31.03.2015

SHP 31.12.2014

SHP 30.09.2014

SHP 30.06.2014

SHP 31.03.2014

SHP 31.12.2013